Careyn De Plantage Regionaal Expertisecentrum LBS

Sinds afgelopen zomer fungeert Careyn De Plantage als het Regionaal Expertisecentrum voor Langdurige Bewustzijnsstoornis (REC-LBS) en vervult hiermee een essentiële rol voor instellingen die verbonden zijn met Archipel ZHE. 

 

Careyn De Plantage is sinds 2016 lid van het nationale Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma (EENnacoma). De betrokken instellingen zijn organisaties die zorg leveren aan cliënten met ernstig niet-aangeboren hersenletsel, de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). EENnacoma is opgericht om gezamenlijk te werken aan het verdiepen en het verbeteren van de zorg, zowel binnen de eigen instelling als op landelijk niveau. EENnacoma richt zich op mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS): een groep cliënten die in coma heeft verkeerd en niet volledig uit hun bewusteloze toestand zijn ontwaakt. Binnen EENnacoma vindt er kennisdeling plaats en wordt er gezamenlijk gewerkt aan de optimalisatie van zorg voor mensen met LBS.

 

Hoewel de LBS-doelgroep in Nederland relatief klein is (met naar schatting minder dan 50 mensen), vereist hun uitermate complexe zorg een hoog niveau van gespecialiseerde kennis. Daarom is het van groot belang om de zorg te bundelen, samen te werken en een solide zorgnetwerk te ontwikkelen. De afgelopen twee jaar heeft EENnacoma zich ingezet om dit te verwezenlijken, en met succes!

 

Careyn De Plantage had de ambitie om een Regionaal Expertisecentrum (REC) te worden voor LBS, met als doel te voldoen aan de landelijke zorgnormen voor deze doelgroep en om een integraal onderdeel te zijn van het nationale zorglandschap. Binnen Careyn De Plantage worden cliënten met LBS in de chronische fase, vanaf ongeveer twee jaar na letsel of als er eerder in het traject geen progressie meer gezien wordt, verzorgd door de afdeling ONS, welke speciaal is gericht op mensen met ernstig hersenletsel. 

 

Marieke Braks, voorzitter van CELZ, benadrukt: "Het LBS-doelgroepnetwerk heeft met uiterste precisie gezorgd voor de ontwikkeling en verankering van kennis en expertise op alle levensgebieden voor LBS-cliënten en hun naasten. Tijdens onze bezoeken aan Careyn hebben we het motto 'als het ergens kan, kan het hier' meerdere malen gehoord en ondervonden. We zijn trots op en onder de indruk van de structuur, opbouw en het wetenschappelijk onderzoek binnen het LBS-doelgroepnetwerk. Het is een belangrijke mijlpaal dat kennis en expertise voor deze cliënten erkend, beschikbaar en verder ontwikkeld worden. We willen de doelgroep en alle betrokkenen een groot compliment geven voor het jarenlange werk dat ten dienste staat van deze cliënten en hun naasten."

 

Meer informatie? Kijk op www.eennacoma.nl en www.wegwijzerlbs.nl.

 

  

 

Heb je vragen over Archipel ZHE?
Neem dan contact op.
Mail onsOntvang de nieuwsbrief