Dertien VVT-organisaties op de Zuid-Hollandse Eilanden hebben de handen ineengeslagen en werken samen aan toekomstbestendige zorg in het samenwerkingsverband Archipel ZHE.

Aanleiding van ons bestaan

De zorgsector heeft te maken met diverse uitdagingen. Denk aan de zorgkloof, doordat het aantal 65-plussers toeneemt en tegelijkertijd het aantal beschikbare medewerkers afneemt. Er is een stijging in complexere zorgvragen en ouderen wonen langer thuis. Dit brengt met zich mee dat de zorgvragen en zorgsector verandert en daardoor anders ingericht moet worden. Alleen zo kunnen we toekomstbestendige en toegankelijk goede zorg te kunnen blijven bieden.

Heb je vragen over Archipel ZHE?
Neem dan contact op.
Mail onsOntvang de nieuwsbrief