Samenwerken met REC's voor Kwalitatieve Zorg

Regionale Expertisecentra in beeld


Er zijn steeds meer aandoeningen, waarvan het aantal mensen dat eraan lijdt klein is en de benodigde zorg complex en specialistisch is. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bepaald, dat er voor bepaalde doelgroepen een doelgroep expertise centrum (DEC) en regionale expertisecentra (REC) worden opgezet.

 

Expertisecentra
In de expertisecentra staat een specifiek ziektebeeld centraal en is kennis en kunde aanwezig over de specifieke aandoening. Daarnaast wordt kennis gedeeld en onderzoek uitgevoerd naar de betreffende aandoening. Omdat de expertise om de juiste zorg te kunnen bieden aan cliënten met een specifieke aandoening veelal beperkt is bij zorgorganisaties, kan een beroep gedaan worden op een regionaal expertisecentrum. Dit kan gaan om een consultvraag, maar het kan ook noodzakelijk zijn dat de bewoner overgeplaatst wordt naar een dergelijk expertisecentrum om daar de juiste verzorging en verpleging te ontvangen. Bij sommige expertisecentra is de doelstelling om de bewoner terug te plaatsen in de regio, nadat een stabielere situatie is ontstaan en in de regio voldoende expertise is opgebouwd. Voor zorgorganisaties is het van belang om te weten waar de regionale expertisecentra zich bevinden en met hen samen te werken en hen te consulteren om een goede kwaliteit zorg te kunnen verlenen.

 

Definitie doelgroepen
De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt 24-uurszorg of permanent toezicht voor mensen die langdurig zorg en ondersteuning nodig hebben. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vindt dat de huidige kennisinfrastructuur in de langdurige zorg moet worden versterkt. Het Ministerie van VWS heeft in 2019 KPMG verzocht om te onderzoeken voor welke doelgroepen met een laag volume en een complexe zorgvraag en verdere ontwikkeling rondom specialisatie en concentratie benodigd is. Vanuit het rapport van KPMG zijn o.a. de volgende doelgroepen gedefinieerd voor ouderenzorg en mensen met dementie op jonge leeftijd.

1.     Ziekte van Huntington;

2.     Syndroom van Korsakov;

3.     Langdurige bewustzijnsstoornis: niet-responsief waaksyndroom (24-33) en laagbewuste toestand (LBS);

4.     Multiple Sclerose (MS);

5.     Gerontopsychiatrie (GP);

6.     Dementie met zeer ernstige gedragsproblematiek (D-zep);

7.     NAH met bijkomende problematiek (NAH +);

8.     Mensen met dementie op jonge leeftijd.

 

Zie hieronder waar de REC's gevestigd zijn en ervaar de kracht van samenwerking. Samen streven we naar hoogwaardige zorg, waarbij het delen van kennis en het consulteren van de REC's essentieel zijn om de kwaliteit van zorg te waarborgen. 

 

Regionaal Expertisecentra Huntington
Bij deze centra wordt zorg geboden aan cliënten met de ziekte van Huntington in alle stadia van deze ziekte. Er wordt zorg geboden aan zowel thuiswonende als cliënten in de zorgcentra.

 

Locatie: Topas, locatie Huntingtonplein

Nachtegaallaan 5
2225 SX Katwijk aan Zee
Telefoon: 088 921 2700
Website: Expertisecentrum - Topaz (huntingtonplein.nl)

Locatie: Topas, locatie Overduin
Nachtegaallaan 5
2225 SX Katwijk
Telefoon: 088 921 2700
Website: Expertisecentrum - Topaz (huntingtonplein.nl)

 

Doelgroep Expertisecentrum Korsakov
Slingedael, gevestigd op twee locaties in Rotterdam-Zuid, is een Doelgroep Expertisecentrum (DEC) voor mensen met het syndroom van Korsakov. Deze locaties bieden wonen met zorg, begeleiding en behandeling aan mensen met het syndroom van Korsakov.

 

Locatie: Lelie Zorggroep Slingedael, locatie Slinge
Slinge 901
3086 EZ Rotterdam
Telefoon: 010 293 1555
Website: Korsakov Expertisecentrum Slingedael - Lelie zorggroep | Lelie zorggroep wzw (leliezorggroep010.nl)

Locatie: Lelie Zorggroep Slingedael, locatie Groene Kruisweg
Groene Kruisweg 269
3084 LM Rotterdam
Telefoon: 010 496 8755
Website: Korsakov Expertisecentrum Slingedael - Lelie zorggroep | Lelie zorggroep wzw (leliezorggroep010.nl)

 

Regionaal Expertisecentrum LBS
Deze locatie biedt complexe verpleeghuiszorg voor zowel mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) als voor mensen in bewuste toestand.  Careyn de Plantage is het regionaal expertisecentrum (REC) voor de doelgroep LBS. Careyn heeft met de NAH-afdelingen voor jonge mensen een regionale functie voor de gehele regio Zuidwest-Nederland (Zuid-Holland-Zuid, Zeeland, West-Brabant).

 

Locatie: Careyn, De Plantage Brielle

Plantageweg 4
3232 LE Brielle
Telefoon: 0181 476 000
Contactpersoon: Marjolein Groeneveld
Website: Careyn De Plantage | Careyn

 

Regionaal Expertisecentrum Multiple Sclerose
Specialistisch centrum op het gebied van MS, waar zorg, ondersteuning en/of behandeling wordt geboden. Daarnaast is dit centrum betrokken bij praktijkgericht en wettenschappelijk onderzoek naar deze ziekte.

 

Locatie: Nieuw Unicum Zandvoort
Zandvoortselaan 165
2042 XK Zandvoort
Telefoon: 023 576 1212
Website: MS Expertisecentrum | Nieuw Unicum

 

Regionaal Expertisecentrum Gerontopsychiatrie (GP)
De locatie Laurens Aesopus is eind 2021 gestart met het project REC ten behoeve van de doelgroep gerontopsychiatrie. Laurens Aesopus is het expertisecentrum voor de regio Rotterdam, Delft en Zuid-Hollandse eilanden. 

 

Locatie: Laurens Aesopus
Aesopusplaats 2
3076 BA Rotterdam
Telefoon: 010 33 20 400

Contactpersoon: Shalom van Vliet
website:
Laurens Aesopus – Laurens

 

Regionaal Expertisecentrum D-zep
Op de locatie Aafje Smeetsland worden diverse zorgprogramma’s aangeboden voor ouderen met geheugenproblemen. Vanaf september 2022 is het zorgprogramma D-zep van start gegaan. D-zep richt zich op ouderen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag.

 

Locatie: Aafje Smeetsland
Pietersdijk 60
3079 TD Rotterdam
Telefoon: 088 823 1003
Contactpersoon: Nienke v.d. Knaap
Website: Zorgprogramma D-ZEP in Aafje Smeetsland van start - Aafje

 

Regionaal Expertisecentrum NAH +
Op de locatie Middin de Bessentuin worden cliënten ondersteunt met niet aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval, een tumor, een herseninfarct, een hersenbloeding, infecties, tijdelijk zuurstofgebrek of andere aandoeningen.

Locatie: Middin de Bessentuin
Bessentuin 22
3078 TB Rotterdam
Telefoon: 010 303 3229
Contactpersoon: Erik-Jan Kappers
website: Middin

Regionaal Expertisecentrum mensen met dementie op jonge leeftijd
Deze locatie biedt zorg aan mensen met dementie. Zij bieden middels casemanagement, dagbesteding/behandeling en een speciale woonzorggroep zorg aan jonge mensen met dementie.

 

Locatie: Argos Breede Vliet
Schakelweg 162
3192 JP Hoogvliet Rotterdam
Telefoon: 010 438 3344
Contactpersoon: John Rijsdijk
Website: Wonen voor jonge mensen met dementie - Argos Zorggroep

 

Heb je vragen over Archipel ZHE?
Neem dan contact op.
Mail onsOntvang de nieuwsbrief