Praktische oplossingen voor uitdagingen in de ouderenzorg

09-12-2023

Praktische oplossingen voor uitdagingen in de ouderenzorg

 

In de wereld van ouderenzorg speelt locatiemanager Elly van Vliet al zes jaar een cruciale rol bij Laurens De Elf Ranken en Borgstede. Haar veelzijdige functie omvat taken variërend van het betrekken van cliëntenraden tot het aanpakken van inhoudelijke vraagstukken. Wat deze functie voor haar bijzonder maakt, komt niet alleen voort uit haar ervaringen bij Laurens, maar ook uit de waardevolle kracht van samenwerking binnen het samenwerkingsverband van Archipel ZHE.

 

Elly benadrukt dat Archipel ZHE niet slechts een samenwerkingsverband is, maar een platform waar succesverhalen worden gedeeld en waar de inzetbaarheid van derden wordt gestimuleerd. Ze beschrijft de kracht van Archipel als een plek waar men aan tafel zit, ervaringen deelt en van elkaar leert. Dit geldt niet alleen voor de eigen organisatie maar ook voor ontmoetingen met mensen van andere aangesloten organisaties. Dankzij de gestructureerde samenwerking in Archipel ZHE kunnen verschillende lagen van organisaties, zoals wijkverpleegkundigen, met elkaar in gesprek gaan en dagelijkse zaken aantikken. De open communicatielijnen en de bereidheid om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken, vergemakkelijken dit proces.

 

Laurens biedt voor Elly een omgeving waar innovatie wordt aangemoedigd en zelfstandig werken wordt gewaardeerd. Als eindverantwoordelijke voor beide locaties geniet zij van de uitdaging om voortdurend te blijven vernieuwen, vooral gezien de voortdurende ontwikkelingen in de sector, zoals de opkomst van kwaliteitskaders en de steeds prominentere rol van informele zorg.

 

Het afgelopen jaar heeft Elly de impact van vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt in de ouderenzorg sterk ervaren. Een tekort aan personeel en het vaak ontbreken van vaste gezichten werden uitdagingen die aangepakt moesten worden. In reactie hierop heeft Elly bij Laurens een praktijkgericht leerprogramma opgezet om mensen van de markt te halen en zelf op te leiden voor basiszorgtaken. Het resultaat? Minder afhankelijkheid van uitzendkrachten en een diverse groep nieuwe zorgmedewerkers.

Om te anticiperen op toekomstige personeelstekorten blijft Laurens inzetten op praktijkgericht leren en het omscholen van mensen vanuit de markt. Deze door Elly ontwikkelde aanpak genaamd ‘Lieve Mensen’ zorgt voor een diversiteit aan nieuw zorgtalent. Zo is er bijvoorbeeld een schoonmaakster omgeschoold naar zorgmedewerkster en ervaart haar nieuwe werkplek als ‘thuiskomen’.

 

Laurens De Elf Ranken vierde onlangs haar 50-jarig bestaan, een mijlpaal die gepaard ging met reflectie op de veranderingen in de afgelopen jaren. De last op de arbeidsmarkt, de opkomst van ZZP'ers in de zorg en de invloed van COVID-19 waren volgens Elly drijvende krachten achter noodzakelijke veranderingen. Deze veranderingen waren cruciaal om flexibiliteit te behouden en effectief in te spelen op de dynamiek van de ouderenzorg.

 

Vrijwilligers en mantelzorgers spelen een cruciale rol bij Laurens De Elf Ranken en Borgstede. Met het geluk gezegend te zijn met 120 vrijwilligers, benadert Elly met haar team actief familieleden en ontwikkelt het initiatieven om mensen te inspireren vrijwilliger of mantelzorger te worden. De intensieve samenwerking met familie en zorgcoördinatoren is hierbij van onschatbare waarde.

 

Elly kijkt met optimisme naar de toekomst van de ouderenzorg, waar domein

overstijgende samenwerkingen en innovatieve ontmoetingsplekken zoals het door Laurens ontwikkelde “sociaal hart” in Barendrecht de weg wijzen naar een integrale aanpak.

Samenwerkingen met lokale partners, zoals thuiszorg en het ouderenwerk in Barendrecht, helpt bij gezamenlijke signalering en overleg, waardoor een holistische benadering van ouderenzorg wordt versterkt.

 

Elly 111827492924
Heb je vragen over Archipel ZHE?
Neem dan contact op.
Mail onsOntvang de nieuwsbrief