Regioplannen worden onder stoom en kokend water gemaakt

21-12-2023

‘Regioplannen worden onder stoom en kokend water gemaakt’

 

Onze programmadirecteur is geïnterviewd door Wilbert Zuil voor Zorgvisie.

 

Onder hoge druk worden de regioplannen opgesteld vanuit de verschillende regio’s waarin duidelijk moet worden waar de prioriteiten liggen per gebied. Per 1 januari moeten de plannen er liggen. “Er gaat iets liggen," vertelt Joyce Simons, Archipel ZHE en betrokken bij de plannen van de Zuid-Hollandse eilanden. “Maar het is wel met stoom en kokend water.”

 

Simons heeft net met dertien vvt-organisaties een zogeheten koersboek gepresenteerd. Hierin spreken de ouderenzorgorganisaties af hoe ze de ouderenzorg op de Zuid-Hollandse eilanden gaan vormgeven in de toekomst. Digitalisering en zelf doen zijn sleutelwoorden. Voor de dertien zorgorganisaties moet het document richting geven aan hun strategieën en gezamenlijke activiteiten.

 

Zo is het document onderdeel van de bredere plannen in de regio zoals het eerder gepresenteerde regiobeeld en het binnenkort te presenteren regioplan.

 

“Ik denk dat iedereen wel ziet dat we haast hebben, maar je moet ook wel de tijd nemen om te komen tot goed plannen," vertelt Simons over het regioplan. “Sommige regio’s zijn gewoon al heel ver. Er zijn prachtige voorbeelden uit Amsterdam of uit Rotterdam. Maar die zijn ook al tien jaar bezig. Dus wij zijn ontzettend ons best aan het doen om het been bij te trekken en die stap voorwaarts te kunnen maken.”

 

Duidelijk is dat een eenduidig antwoord geven op de uitdagingen niet makkelijk is voor de ouderenzorg. Zo staat in het koersdoel dat het aantal cliënten in de verpleeghuizen zal stijgen met 74 procent en staat in het regiobeeld voor de regio ondanks een moratorium van het kabinet in het document nog dat er 2.175 extra verpleeghuisbedden nodig zijn. “We weten natuurlijk allemaal dat vanuit het ministerie een plafond is opgelegd," legt Simons uit. “Maar we willen ermee aangeven wat de opgave is.” 

 

“We moeten nadenken over de verpleegzorg van de toekomst. Omdat er ook niet alleen verpleegzorg in verpleeghuizen zal plaatsvinden, maar er gaat ook verpleegzorg meer in de extramurale setting plaatsvinden, dus ook meer thuis. We moeten met elkaar onderzoeken, wat is daar dan inhaalbaar?

 

Waar dit ook wringt, vervolgt Simons, is dat een deel van de doelgroep in verpleeghuizen niet zomaar extramuraal verzorgt kan worden. We zien ook een toename  van zeer kwetsbare mensen met complexe zorgvragen. Het gaat om specifieke groepen, zoals NAH+, Gerontopsychiatrische en ernstige gedragsproblemen bij dementie. Vaak gaat het om mensen die langer in het verpleeghuis verblijven. En dan gaat de ligduur alleen maar langer worden. Wat weer zorgt voor extra krapte. Daar wordt vaak niet over gesproken, terwijl het een grote groep is die echt complexe zorg nodig heeft.”

 

"Uiteindelijk draait het dan om de specialistische zorg zo goed en efficiënt mogelijk inzetten," legt Simons uit. "Maar vooral ook samenwerking in de keten met mantelzorg, de specialist ouderengeneeskunde en de specialistische wijkverpleegkundigen. Het is een opgave die we nu moeten gaan uitwerken.”

 

Om al een voorsprong te nemen is er een publiekscampagne gestart op de Zuid Hollandse Eilanden. “Dat gaat bijvoorbeeld ook over mentale gezondheid. We willen niet alleen een platform creëren gericht op 55- of 65-plussers. We willen eigenlijk alle inwoners bewust maken van de ouderwordende samenleving en dat we daar allemaal een rol in hebben.”

 

Bron: Onze programmadirecteur Joyce Simons is geïnterviewd door Wilbert Zuil voor Zorgvisie.

 

Heb je vragen over Archipel ZHE?
Neem dan contact op.
Mail onsOntvang de nieuwsbrief