Specialistische dagbehandeling Parkinson bij Salem: een onmisbare steun voor mensen met Parkinson

28-02-2024

In een recent interview met Archipel ZHE hebben Andrea Koese, projectleider van de 'Dagbehandeling Parkinson' en logopedist, samen met Elise Reijers, projectcoördinator en fysiotherapeut bij Salem, hun visie gedeeld over een baanbrekend initiatief wat zij samen hebben opgezet voor Salem en wat nu regionaal verder uitgerold wordt. Salem is een VVT-instelling die zorg op maat biedt, afgestemd op de behoeften van de cliënten.

 

Andrea vertelt:” Het groeiende aantal mensen dat leeft met de ziekte van Parkinson in Nederland is een stijging van 56% stijging naar 2040 toe volgens ParkinsonNet. Deze trend is ook merkbaar in onze praktijk, waar het aantal cliënten met Parkinson in de eerstelijnszorg elk jaar toeneemt.

 

De ziekte van Parkinson is, na dementie, een van de snelst groeiende neurodegeneratieve aandoeningen. Het gaat niet alleen om motorische problemen, maar ook om niet-motorische en psychische uitdagingen die een grote impact hebben op zowel de cliënt als hun mantelzorgers. Het behoud van zelfstandigheid en kwaliteit van leven staat centraal, wat heeft geleid tot onze wens van de ontwikkeling van de Dagbehandeling Parkinson.”

 

Elise vult aan, “Het belang van een multidisciplinaire aanpak is groot en gaat verder dan alleen fysiotherapie en logopedie. Vaak worden mensen met Parkinson helaas geplaatst in omgevingen voor mensen met dementie, terwijl zij juist actief moeten blijven en tools nodig hebben om hun dagelijks leven te vergemakkelijken. De Dagbehandeling Parkinson biedt deze ondersteuning en richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden, het bieden van structuur en begeleiding op maat.

 

Het programma biedt niet alleen fysieke en cognitieve ondersteuning, maar ook psychosociale en emotionele begeleiding, inclusief lotgenotencontact. Een team van specialisten, waaronder een specialist ouderengeneeskunde, ergotherapeut, dagcoördinator, logopedist en fysiotherapeut en binnenkort een GZ-psycholoog, werkt samen om een gepersonaliseerd behandelplan op te stellen.”

 

Het opzetten van dit programma was een uitdaging op meerdere fronten, zowel qua personeel, organisatie als financiën. Dankzij de financiering van Archipel ZHE kon het project vorig jaar van start gaan. Hierbij was de stimulans en ondersteuning van Archipel ZHE van onschatbare waarde. Zonder de steun van Archipel ZHE en de kennis van onder andere Anja Bravenboer, was het realiseren van onze droom niet mogelijk geweest.

 

De reacties uit de regio zijn bijzonder positief, wat heeft geresulteerd in een groeiende wachtlijst voor de Dagbehandeling Parkinson. De dagbehandeling biedt de deelnemers perspectief en ze geven aan meer in beweging te komen. De mantelzorgers ervaren steun aan elkaar. Andrea en Elise delen momenteel hun ervaringen en kennis zowel regionaal als in andere provincies om zo nog meer mensen met Parkinson hun specialistische dagbehandeling te kunnen bieden. Dit benadrukt het belang van het bieden van de juiste zorg op de juiste plek, waarbij alle betrokken zorgpartijen en zorgverzekeraars de handen ineen moeten slaan.

 

Hendrik-Jan Colijn, Voorzitter van de Raad van Bestuur Salem vult aan;
”De dagbehandeling Parkinson heeft een grote toegevoegde waarde voor de mensen met Parkinson, maar ook voor de mantelzorgers van deze patiënten in de regio. Salem draagt daar graag aan bij!”

Heb je vragen over Archipel ZHE?
Neem dan contact op.
Mail onsOntvang de nieuwsbrief