Ouderenzorg organisaties werken samen aan toekomstbestendige zorg

20-06-2023 | Nieuws

Persbericht

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VVT) op de Zuid-Hollandse eilanden hebben de handen ineengeslagen om binnen het samenwerkingsverband Archipel ZHE te werken aan toekomstbestendige en toegankelijk goede zorg. 

 

Dit voorjaar is een gezamenlijke visie opgesteld en wordt de Archipel ZHE koers richting 2030 uitgezet om ervoor te zorgen dat de zorg voor kwetsbaren en ouderen ook in de toekomst toegankelijk blijft.

 

Het belang van samenwerking

Ellen Hoogervorst, Voorzitter Archipel ZHE en lid raad van bestuur CuraMare, vertelt: ‘De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. We hebben allemaal wel gehoord over de zorgkloof: het aantal ouderen groeit gestaag en er ontstaat een schaarste aan werknemers. Dit vraagt om een andere benadering van zorg. Hoe gaan we om met de veranderende zorgvraag? Ouderen blijven langer thuis wonen. Wat hebben zij nodig, zodat dit op een prettige en verantwoorde manier plaats kan vinden? Ieder van de deelnemende partijen voelt zich verantwoordelijk om de zorg voor ouderen en kwetsbaren op de Zuid-Hollandse Eilanden toegankelijk en beschikbaar te houden. Samenwerking met andere zorgpartijen, waarbij de cliënt centraal staat, is hiervoor noodzakelijk. De informele zorg versterkt dienen te worden. Hiervoor is verandering nodig, zowel binnen de zorg, bij de ouderen en bij hun naasten.’

 

 Gezamenlijke inhoudelijke visie op zorg Veranderende omstandigheden vragen om een andere benadering van zorg. Joyce Simons, Programmadirecteur Archipel ZHE, vertelt: ‘Voor deze toekomstbestendige zorg is transformatie nodig van het zorglandschap en de wijze waarop zorg wordt georganiseerd en verleend. De dertien VVT-zorgaanbieders; Aafje, Alerimus, Argos Zorggroep, Careyn, Catharina Stichting, CuraMare, Dagelijksleven, Heemzicht, Laurens, Lelie Zorggroep, Salem, Stichting Humanitas en Zorgwaard werken hierbij samen in Archipel ZHE en delen ieder vanuit hun eigen expertise kennis en middelen om aan deze transformatie bij te dragen. Denk hierbij aan inzetten op gezonde wijken met een preventieve aanpak, huisvesting, generalistische zorg in de wijken en een optimale inzet van specialistische zorg. Ook is domein overstijgend samenwerken onderdeel van deze transformatie om passende zorg en ondersteuning te leveren. Hiervoor is samenwerking met onder andere huisartsen, ziekenhuizen, welzijnspartijen en zorgkantoor CZ belangrijk.’

 

Thema’s voor zorg van morgen

Samen hebben de organisaties de koers uitgezet voor 2023. Dit voorjaar is een visiedocument opgesteld met doelstellingen waaraan de VVT-instellingen samen gaan werken. Gezamenlijk gaan de organisaties aan de slag met de thema’s die voor hen allen, de regio en de maatschappij relevant zijn en bijdragen aan het langer thuis kunnen wonen en de verpleegzorg van de toekomst. Thema’s zoals langer thuis, arbeidsmarkt, digitaal denken en doen, zorgcoördinatie en specialistische zorg zijn hier voorbeelden van. Daarnaast zullen zij allen actief werken aan het uitbouwen van het Archipel ZHE netwerk. De samenwerkende partijen staan open voor andere VVT-partijen in de regio, die dezelfde visie en ambities hebben, om zich aan te sluiten aan het Archipel ZHE netwerk.

Heb je vragen over Archipel ZHE?
Neem dan contact op.
Mail onsOntvang de nieuwsbrief