Themabijeenkomst Archipel ZHE Arbeidsmarkt

09-10-2023

Onlangs kwamen Managers en Projectleiders P&O vanuit de organisaties van het Archipel ZHE samenwerkingsverband samen voor een themabijeenkomst arbeidsmarkt. Door een krapte op de arbeidsmarkt neemt het aantal beschikbare medewerkers af. Daarentegen neemt de vergrijzing in rap tempo toe: er ontstaat een zorgkloof. We moeten allemaal anders gaan kijken naar werk en het werk in de zorg anders gaan organiseren: dat vraagt wat van ons allemaal. Van burger tot bestuurder, van professional tot mantelzorger. 

 

Tijdens deze themabijeenkomst is er samen gekeken naar wat er nodig is om zorg voor (kwestbare) ouderen ook in de toekomst bereikbaar en toegankelijk te houden. Binnen de samenwerkende organisaties staat dit onderwerp hoog op de agenda en wordt, waar mogelijk, de samenwerking al opgezocht, door samen te werken aan projecten met arbeidsmarkt gerelateerde thema’s.

 

Verschillende factoren en opgaven vragen en vereisen aanpassingen vanuit VVT-instellingen om ouderenzorg op de Zuid-Hollandse Eilanden te kunnen blijven bieden in de toekomst. De koers van Archipel ZHE, die door de VVT-instellingen gezamenlijk ingezet is, wordt daarin als essentieel gezien, namelijk: Verpleegzorg van de toekomst en Langer thuis. Gezamenlijk is er bekeken wat er op het gebied van arbeidsmarkt op deze vlakken nodig is voor de zorg van morgen. Daarnaast zijn er diverse (deel) thema’s benoemd om samen verder te onderzoeken, te prioriteren en uit te werken met elkaar, anders kijken naar opleiden, behoud en ook toeleiden en het imago. Waaronder bijvoorbeeld een gezamenlijke flexpool, opleiden van medewerkers voor schaarse beroepen en werving van medewerkers.  

 

“Binnen de samenwerkende organisaties worden in meer of mindere mate soortgelijke uitdagingen gezien ten aanzien van de arbeidsmarkt. Organisaties ervaren soortgelijke problemen ten aanzien van de arbeidsmarkt,” aldus Sam Ruesink, Themamanager arbeidsmarkt Archipel ZHE en sr. Programmamanager deRotterdamseZorg. “Naar de toekomst toe hebben we elkaar meer dan ooit nodig om deze knelpunten het hoofd te bieden en is het noodzakelijk dat wij samen optrekken in het ontwikkelen van oplossingen organisatie breed maar ook in de maatschappij met elkaar. Er lopen al veel mooie en inspirerende projecten binnen Archipel ZHE, maar ook daarbuiten. We kijken naar goede ideeën binnen en buiten onze eigen sector, evalueren wat er werkt en maken keuzes die passen bij de zorg van morgen.”

Heb je vragen over Archipel ZHE?
Neem dan contact op.
Mail onsOntvang de nieuwsbrief