Toekomstbestendige zorg op de Zuid-Hollandse Eilanden: een gesprek met Adriaan Brouwer van het Ministerie van VWS

22-01-2024

In gesprek met Adriaan Brouwer, lid van het MT-directie zorgverzekeringen en verantwoordelijk voor regionale samenwerking en zorgvernieuwing bij het Ministerie van VWS, over toekomstbestendige zorg. We krijgen inzichten in de visie en initiatieven die de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg vormgeven.

 

Adriaan vertelt: "De Juiste Zorg op de Juiste Plek" begon vier jaar geleden als een initiatief dat de Nederlandse zorg wil transformeren door de focus te verleggen naar de mens als centraal element in gezondheidszorg. Adriaan deelt zijn perspectief op de rol van VWS in deze transformatie, waarbij de organisatie fungeert als katalysator voor regionale samenwerking en gezondheidsvernieuwing.”

 

Stip op de horizon voor gezondheidszorgtransitie

“De rol van VWS is om een richting te bieden voor de transitie naar integrale gezondheidszorg in het regionale verzorgingsgebied van de inwoner; de stip op de horizon is een beweging naar een gezonder leven met integrale gezondheidszorg, een ander perspectief op zorg waarbij gezondheid en leefstijl centraal staat. Met "De Juiste Zorg op de Juiste Plek", speelde VWS aanvankelijk een rol als aanjager en later als facilitator, onder andere door het delen van voorbeelden. Inmiddels heeft VWS veel beleid om regionale samenwerking te ondersteunen, bijvoorbeeld door subsidieprogramma’s en het wegnemen van belemmeringen zoals mededingingsregels." Adriaan benadrukt dat VWS actief best practices uit de regio's deelt, ideeën uitwisselt en mensen met elkaar in contact brengt. "Deze uitwisseling wordt gedreven door de wensen en behoeften van zorgprofessionals, waardoor een organisch proces van leren en verbeteren ontstaat," aldus Adriaan.

 

Cruciale rol van partners zoals Archipel ZHE

Adriaan vertelt: “Partners zoals Archipel ZHE worden beschouwd als essentieel in het bereiken van doelen. Archipel ZHE is belangrijk in het belang van samenwerking, waarbij duidelijk wordt wie welke rol op welk moment vervult. Deze helderheid draagt bij aan het bieden van integrale gezondheidszorg in de regio.

 

In het IZA spraken we af dat het regioplan beschrijft welke landelijke randvoorwaarden de regio nodig heeft voor effectieve samenwerking die de regio zelf niet kan oplossen. Ik kan me voorstellen dat “het plafond” zo’n punt is voor de regio waarin Archipel ZHE actief is en dat dat via die route ook kenbaar wordt gemaakt. VWS gaat echt heel serieus kijken naar de lijst van punten die regio’s in dit kader aanbrengen, ook als dat betekent dat we aan de politiek moeten adviseren dat bestaand beleid moet worden heroverwogen."

 

Verbinding met welzijn en gemeente

De gezamenlijke regiobeelden zijn vorig jaar ontwikkeld. Momenteel werken regiozorgkantoren samen met zorgpartijen aan regioplannen, die niet alleen gericht zijn op zorg, maar ook op welzijn en het sociaal domein. Het doel is om uitdagingen op brede schaal samen aan te pakken.

 

Samenwerking in de zorg

Adriaan benadrukt het belang van leren van ervaringen binnen en buiten Nederland: “Het overstijgen van domeinen, goede financiële afspraken en een sterke data-infrastructuur zijn van vitaal belang. Culturele aspecten en het gezamenlijk vaststellen van doelen, zoals het beperken van gezondheids-verschillen, dragen bij aan het succes van samenwerking. Voor de regionale samenwerking is de volgende stap om plannen om te zetten in concrete acties. Adriaan benadrukte het belang van vertaling naar inkoop en gemeentelijk beleid. Ook aanbieders hebben de verantwoordelijkheid om volgens de regioplannen te handelen.”

 

Bewustwording voor zorg en welzijn

Het gesprek werd afgesloten met een reflectie op wat Nederlandse inwoners zich bewust moeten zijn om voor elkaar te zorgen. Adriaan: “Het is van belang om  de eigen gezondheid te blijven voeden en te streven naar een gezonde levensstijl. Het collectieve bewustzijn van het verkiezen van gezondheid boven zorg is cruciaal voor het bouwen van een zorgzame samenleving.”

 

Al met al biedt het gesprek met Adriaan een diepgaande kijk op de vele stappen die worden ondernomen om de Nederlandse zorg toekomstbestendig te maken, waarbij samenwerking, innovatie en gezondheid centraal staan.

 

De organisaties binnen het samenwerkingsverband Archipel ZHE werken gezamenlijk aan onderwerpen die van groot belang zijn voor het zorglandschap voor toekomstbestendige zorg op de Zuid-Hollandse Eilanden. Archipel ZHE faciliteert het platform www.degoedenieuwetijd.nl. De Goede Nieuwe Tijd, waarin betrokken partijen middels een campagne inwoners van de Zuid-Hollandse Eilanden oproepen om het gesprek aan te gaan over hun oude dag en om na te denken over de toekomst. De zorg van de toekomst creëren we samen. 

Heb je vragen over Archipel ZHE?
Neem dan contact op.
Mail onsOntvang de nieuwsbrief