Zorgorganisaties ondertekenen Koersboek 2030 voor de toekomst van ouderenzorg op de Zuid-Hollandse eilanden

15-11-2023

De toekomst van de ouderenzorg vereist een vernieuwde aanpak. De groeiende vergrijzing resulteert in complexere zorgvragen, terwijl de zorgsector kampt met een personeelstekort en een afname in mantelzorgpotentieel. Tegelijkertijd streeft men ernaar om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ondersteund door technische innovaties. In de context van de Zuid-Hollandse eilanden, waar geografische factoren zorgen voor verspreide gebieden en grote afstanden, wordt een nauwe samenwerking tussen diverse partijen cruciaal. Dit strekt zich niet alleen uit naar zorgorganisaties, maar ook naar gemeenten, wooncoöperaties, zorgkantoren en anderen betrokkenen, die gezamenlijk streven naar snelle, bereikbare, betaalbare en kwalitatieve zorg, zowel in het heden als in de toekomst.

 

Het Koersboek 2023 dient als kompas voor gezamenlijke activiteiten en strategieën om de organisaties van zorg en welzijn op de Zuid-Hollandse eilanden te blijven verbeteren. Dit document, ondertekent tijdens het Archipel ZHE symposium van vandaag, bevat innovatieve ideeën en richtlijnen over het vormgeven van de zorg op een vernieuwende en effectievere wijze. 

 

Het symposium bood ruimte voor discussie over essentiële thema's, waaronder 'Langer thuis' en 'Regionaal Werkgeverschap in de specialistische (thuis)zorg'. Een cruciale factor voor toekomstbestendige zorg is en nauwe samenwerking tussen diverse partijen, zoals huisartsen, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en het zorgkantoor CZ.

 

Joyce Simons, Programmadirecteur van Archipel ZHE, benadrukt:"Het symposium over de ouder wordende samenleving op de Zuid-Hollandse eilanden was een vruchtbare en inspirerende ontmoetngsplek. Samen hebben we het Archipel ZHE Koersboek gepresenteerd: een kompas dat de uitdagingen van morgen omarmt en de weg wijst naar een verbeterde zorg en welzijn op onze eilanden. We nodigen iedereen uit om met ons in gesprek te gaan, om gezamenlijk te werken aan belangrijke thema's die ons allen aangaan."

 

Archipel ZHE Koersboek 2023

 

PHOTO 2023 11 15 15 20 111829540399
PHOTO 2023 11 15 15 14 111829540369
Heb je vragen over Archipel ZHE?
Neem dan contact op.
Mail onsOntvang de nieuwsbrief